In de bodem van Ezinge
Tentoonstellingen

in de bodem van Ezinge
 
[Zie ook archeologie in het Groninger landschap].
Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge onderzocht door het Biologisch-Archeologisch Instituut, het huidige Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De opgravingen onder leiding van Albert van Giffen trokken nationaal en internationaal veel aandacht.
Albert Egges van Giffen
(foto www.ditisassen.nl)

Grote boerderijen

In Ezinge bleek voor het eerst dat men in de IJzer- en Romeinse tijd niet in primitieve hutten had gewoond. Er werden talrijke overblijfselen aangetroffen van grote boerderijen, met stallen die soms wel plaats boden aan 40 stuks vee.
IJzertijdboerderij

Vondsten

Verder kwam handgevormd aardewerk en Romeins en vroegmiddeleeuws draaischijfaardewerk naar boven, naast kralen, urnen en de resten van mensen en dieren.
Jupiterbeeldje
Een spectaculaire vondst uit de direct ten zuiden van het museum gelegen wierde De Bouwerd is het dubbele paardengraf met hond, dat volgens deskundigen wijst op de uitvaart van een gewichtig persoon. Het is samen met tal van andere vondsten in het museum te bezichtigen.
Dubbel paardengraf met hond
[Tekst van deze pagina grotendeels ontleend aan http://www.rug.nl/news/2014/06/0617ezinge].

TENTOONSTELLINGEN EN GERELATEERD