Vaste collectie
Tentoonstellingen

vaste collectie
 
De vaste collectie van het museum richt zich op het ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap in Noord-Nederland. Daarnaast worden archeologische vondsten uit deze regio getoond. Speciale aandacht wordt besteed aan het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en de wierde van Ezinge.
 

Landschap

De collectie toont hoe het natuurlijke kwelderlandschap langs de Fries-Groningse kust door de eeuwen heen is veranderd door de mensen die er kwamen wonen. Zo ontstond een cultuurlandschap bezaaid met wierden of terpen, de opgehoogde woonheuvels die tot op de dag van vandaag tot de opvallendste kenmerken van het noorden behoren.
 

Middag-Humsterland

Speciale aandacht krijgt het Nationaal Landschap Middag-Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Nederland, dat heel gemakkelijk vanuit het museum is te bezoeken.
 

Ezinger wierde

De wierde van Ezinge staat centraal in een zaal met een reconstructie van een woonstalhuis. Een soortgelijk huis is aangetroffen bij de beroemde archeologische opgravingen van Van Giffen in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ezinge verwierf hiermee internationale faam.
Andere bijzondere vondsten tonen hoe men op de wierde leefde in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.
  Groot scherm  groot scherm
 

Wierdenzaal

In de Wierdenzaal komen unieke verhalen van verschillende wierden aan bod. Door de lange bewoningsgeschiedenis van soms wel meer dan 2500 jaar bezit elke wierde een rijk bodemarchief. Een bijzondere vondst uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paardengraf met hond, behoort tot de spectaculairste uit de Groninger archeologie.
De Bouwerd bevindt zich direct achter het museum.
 

Tijdbalk

In maart 2018 werd aan de vaste collectie van Museum Wierdenland een nieuw onderdeel toegevoegd: de tijdbalk. Het zet het verhaal van de terpen en wierden in de brede context van belangrijke historische ontwikkelingen en gebeurtenissen die tussen ruwweg 116.000 jaar geleden en heden in Noord-Nederland en daarbuiten plaatsvonden.

TENTOONSTELLINGEN EN GERELATEERD