De Ploeg in Middag-Humsterland

Op vrijdag 18 mei 2018 is in Museum Wierdenland de tentoonstelling 'KUNST-OP- SPOREN, speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ geopend. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van de Groninger kunstkring De Ploeg. Met een eigen draai aan de Ploegkunst laat Museum Wierdenland zien dat de fascinatie voor het Groninger landschap bij de huidige Ploegleden nog onverminderd groot is.
 
De tentoonstelling is onderdeel van een aantal activiteiten die in het kader van '100 jaar De Ploeg in Waddenland' georganiseerd worden door Museum Wierdenland, het Groninger Museum, Landgoed Verhildersum, Kerk Klein Wetsinge en Galerie Raadhuis Eenrum, zie deze pagina van Waddenland Groningen en deze waddenlandflyer.
 
De Ploeg toen...
De Ploeg werd in 1918 in Groningen opgericht. Voornamelijk kunstschilders, maar ook musici, literatoren en beoefenaars van toegepaste kunsten sloten zich aan. Tot het collectief behoorden onder anderen Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida Jantina Pott en Simon Steenmeijer.
 
Het Groningse landschap nam een prominente plaats in in de onderwerpkeuze van de kunstenaars. Een hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geaccentueerd perspectief en contrasterende kleurvlakken zijn kenmerkende stijlelementen van de schilderijen uit de hoogtijdagen van De Ploeg.
 
... en De Ploeg nu.
Momenteel heeft de kunstkring 22 actieve leden, waaronder het bestuur, en veertig donateurs. Het is een select gezelschap, dat zich verbonden voelt met de moderne kunstgeschiedenis, en het toepassen van experimenten en eigentijdse technieken niet schuwt. De kring beoogt vooral de traditie van het landschapsschilderen in stand te houden.
 
De Ploeg in Museum Wierdenland.
Van 18 mei tot en met 28 oktober 2018 is in Museum Wierdenland werk van hedendaagse en oude Ploegleden te bewonderen. Langs de fietsroute vanuit Ezinge naar Aduarderzijl en Feerwerd hebben leden van de huidige Ploeg kunstwerken gemaakt die een eigentijdse kijk geven op het eeuwenoude landschap. De interpretaties, vastgelegd op doek, paneel of papier, worden tijdens de tentoonstelling ' KUNST-OP- SPOREN' geëxposeerd.
 
Bezoekers kunnen vóór of na het bezichtigen van de expositie met de Ploegwandel/fietskaart zelf op pad gaan. Op de routekaart staan de locaties vermeld waar de diverse Ploegkunstenaars het landschap hebben vastgelegd. Zo ontstaat een heel nieuw perspectief op het gebied. Een frisse blik op eeuwenoude landschapselementen zoals dijken, middeleeuwse kerkjes en markante hoogteverschillen in het landschap.
 
Op 20 september worden de schilderijen van de Ploegleden aangevuld met werkjes die leerlingen in de bovenbouw van basisschool Op Wier in Ezinge in het kader van het provinciaal educatieproject 'Dit is mien Laand' gemaakt hebben in de stijl van de 'vroege Ploeg', zie deze site. De schilderijen van de kinderen zullen te zien blijven tot en met 28 oktober.
 
Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseert het museum een aantal speciale activiteiten:
-
30 juni, 28 juli, 22 augustus, 15 september, 16 september:
Workshops schilderen door Ploegleden Josefien Alkema en Mary Velthoen (juni), Lydia Jonkman (juli) en Aly van der Wal (augustus en september).
Tijdstip: 13.00 – 16.30 uur.
Kosten: € 25, inclusief materiaal, koffie en thee.
Maximum aantal deelnemers: 10.
Opgave: boekingen@wierdenland.nl.
Er wordt voor schildermateriaal (w.o. doek en verf) gezorgd. Zelf evenwel (zo mogelijk) ezel en penselen meenemen; bij aanmelding aangeven wat meegenomen wordt.
De deelnemers bekijken onder begeleiding van een Ploeglid de tentoonstelling 'Kunst-Op-Sporen'. Daarna gaat men op pad in de omgeving van Ezinge om zelf een mooi plekje in het landschap te schilderen, onder begeleiding van de kunstenaar. In de pauze is er een kopje koffie of thee.
-
15 september:
Lezing 'De Ploeg en het Groninger landschap' door Lenny Bulthuis.
Tijdstip: 14.00 uur.
Entree: gratis.
Opgave: boekingen@wierdenland.nl.
 
Noteer ook alvast de volgende twee speciale Ploegweekends in uw agenda, die in samenwerking met het Landgoed Verhildersum, het Raadhuis Eenrum en het Kerkje van Klein Wetsinge in waddenlandverband zullen worden ingevuld: 21-22 juli en 15-16 september. Zie agenda voor nadere informatie..
100 jaar De Ploeg-weekends
21-22 juli en 15-16 september
Een fiets (en auto-) route verbinden de exposities en activiteiten in het kader van De Ploeg 100 jaar in de regio Waddenland met elkaar.
Klik hier voor de complete routekaart.

TENTOONSTELLINGEN EN GERELATEERD: