Geschiedenis

De bakermat van het museum is gelegen in de Streekhistorische Vereniging Middagherland. Najaar 1990 werd het plan gepresenteerd om museum “Wierdenland”, een toeristisch-educatief museum in Ezinge, op te richten. De toenmalige voorzitter Jaap Scherpenhuizen, ex-staatssecretaris Verkeer en Waterstaat, en secretaris Jan Delvigne, fysisch geograaf, waren belangrijke trekkers van het plan.
Het museum werd gevestigd in het vrijgekomen gemeentehuis van Ezinge, dat als gemeente werd heringedeeld bij de nieuwe gemeente Winsum.

  


Het nieuwe museum, mogelijk gemaakt door bijdragen van overheden, sponsoren en particulieren, werd op 7 juni 1994 geopend door Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij arriveerde per helicopter in Aduarderzijl en reed per koets naar Ezinge om de opening te verrichten. In het museum aan de Torenstraat werd de ontstaansgeschiedenis van wierden verteld. Tevens werd aandacht geschonken aan de opgravingen van prof. Van Giffen.
Vanaf 2002 werd uitgezien naar een nieuwe locatie.

  Met steun van de gemeente Winsum werd aan de Van Swinderenweg het voormalig schoolgebouw, gebouwd in 1878, daarna vanaf 1950 dienstdoend als garage, aangekocht, verbouwd en ingericht. Architect Jacob Veltman en binnenhuisarchitecten Arjan Karssen en Marcel Ponjee namen de uitvoering op zich, onder regie van de gemeente Winsum en de Stichting Museum Wierdenland. Het vernieuwde Museum Wierdenland opende haar deuren voor het publiek op 2 december 2008. Met de openstelling is het initiatief tot revitalisering van het ‘Wierdenmuseum in Ezinge’ door de gemeente Winsum afgerond.