Ee sloot aan vondsten
 
27 okt. '21 - 31 dec. '22
Tentoonstellingen

Een sloot aan vondsten
27 okt. 2021 tot 31 dec. 2022
 

Een fietspad tussen Groningen en Winsum

In 2021 werd begonnen met de aanleg van een fietspad tussen Groningen en Winsum, als alternatief voor het smalle fietspad langs de N361. Omdat er naast het nieuwe fietspad een watergang wordt aangelegd die dwars door de wierde bij Adorp snijdt, moest er eerst archeologisch onderzoek gedaan worden. Tijdens het bodemonderzoek, dat begonnen werd in de zomer van 2021 en nog voortduurt, kwam, en komt nog steeds, naar boven wat al bijna duizenden jaren in de grond zit verborgen. En dat is ontzettend veel. Een ware sloot aan vondsten! De meest unieke zijn te zien in Museum Wierdenland.
Video stoppen
Voortgang video verbergen
Schermgrootte afwisselen

Video gepauzeerd
Archeoloog Cuno Koopstra over de opgraving bij Adorp
(Lezing 27-01-22, Museum Wierdenland)
 

Munten en fibulae

Tijdens de opgraving zijn veel metaalvondsten gedaan. Zo zijn er onder meer Romeinse munten en mantelspelden (fibulae) gevonden. De vondsten wijzen op contact met het Romeinse Rijk.
 

Aardewerk

Bij de opgraving is opvallend veel aardewerk gevonden uit de periode 200 v. Chr. – 200 na Chr. Het betreft meer dan 100.000 scherven, waarvan er zo’n 100 getoond worden in het museum. De scherven zijn in de IJzertijd en Romeinse tijd als afval weggegooid en in het loopvlak of in wierdelagen terecht gekomen. Naast scherven zijn er overigens ook complete potten gevonden, waarvan er twee te zien zijn in Museum Wierdenland. Het aardewerk is verschillend van kleur, samenstelling en afwerking..
 

Een tentoonstelling in beweging

Dat de eerste archeologische ontdekkingen bij Adorp al in het najaar van 2021 te zien waren in Museum Wierdenland is uniek, want vaak gaan er maanden of zelfs jaren overheen voordat vondsten getoond kunnen worden. De opgraving is nog niet afgerond en de grote vraag is wat er nog meer uit de grond tevoorschijn zal komen. Elke keer dat er bijzondere vondsten worden gedaan, zullen deze zo snel mogelijk in Museum Wierdenland te zien zijn. De tentoonstelling blijft dus in beweging en is daarom bewust beperkt van omvang: een mini-tentoonstelling van een maximale opgraving!
 
De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Groningen en MUG Ingenieursbureau.
groot scherm
Enkele van de archeologische vondsten gedaan bij Adorp
Foto's: www.mug.nl
(Niet allemaal te zien in Museum Wierdenland)

TENTOONSTELLINGEN EN GERELATEERD